Użytkownicy agregatów kogeneracyjnych, zastanawiają się często,  czemu zamiast serwisu autoryzowane nie wynająć taniej ekipy serwisowej, która zabierze się za naprawę, czy serwis agregatu kogeneracyjnego. Czasami nawet angażują do prac przy agregacie niewyspecjalizowany personel. To jednak, choć początkowo wydawać by się mogło tańsza opcja, nie dość, że może okazać się niebezpieczne zarówno dla samego silnika, jak i obsługi agregatu, to w dodatku w konsekwencji spowodować może wydatek znacznie wyższy niż zdecydowanie się od razu na specjalistyczną, autoryzowaną ekipę serwisową. Pracownicy ci nawet jeśli znają się na mechanice i mają doświadczenie w serwisie silników spalinowych, nie mogą jednak mieć wiedzy którą wyspecjalizowany serwis zdobywa podczas szkoleń u producenta, szkoleń popartych certyfikatami, otrzymywanymi po zdaniu egzaminów. Szkolenia te są kosztowne więc operatorzy modułów kogeneracyjnych oraz pracownicy niewielkich firm świadczących usługi serwisowe nie mogą sobie na nie pozwolić. A sytuacji w których można popełnić błąd jest podczas serwisowania silnika wiele. Do firm, które pomimo braku szkoleń, oferują usługi serwisowe należy podchodzić z rezerwą, gdyż ich wiedza i doświadczenie, może znacząco odbiegać od autoryzowanych serwisów, które są szkolone na bieżąco, posiadają zaplecze techniczne i merytoryczne, a w przypadkach trudnych może korzystać z wiedzy i konsultacji z producentem. Czego jeszcze brakuje niewykwalifikowanemu personelowi? Doświadczenia, wiele godzin jakie spędzają autoryzowani serwisanci podczas pracy z silnikami, jak i wiele różnych problemów, z jakimi zetknęli się podczas swojej kariery zawodowej i jakie rozwiązali – daje pewność, że nic nie może ich zaskoczyć. Ponadto serwis w wykonaniu przeszkolonych osób trwa krócej, co powoduje, że w ostatecznym rozrachunku jest to bardziej ekonomiczne. Doświadczenie jest niedocenione. Serwisanci posiadający wieloletnią praktykę, potrafią wykonać pewne czynności serwisowe sprawniej od swoich młodszych kolegów z branży, a tym bardziej od niedoświadczonych pracowników obsługi, którzy uczą się serwisowania na silniku. Każdy użytkownik modułu kogeneracyjnego doskonale wie, że każda godzina przestoju agregatu wiąże się ze stratami finansowymi. Warto zatem zminimalizować ją do minimum.

Dostęp do części jest również bardzo ważny, serwisanci posiadają na swoim wyposażeniu części które mogą okazać się potrzebne podczas serwisu. Wiedzą też, jakie elementy mogą się zepsuć i są przygotowani na taką ewentualność, ponieważ dostawa części z głównego magazynu wiąże się z potrzebą przestoju, a co za tym idzie – z generowaniem kolejnych strat. Autoryzowany serwis różni się również tym, że przeprowadza akcje serwisowe, o których klienci omijający go szerokim łukiem nie zdają sobie sprawy. I tak w przypadku silnika TCG2016V16C ma miejsce akcja serwisowa wymiany tłumika drgań skrętnych, która jest przeprowadzana na koszt producenta, więc użytkownik nie ponosi w związku z tym żadnych kosztów. Dodać tu należy, że nie wymienienie wadliwego tłumika drgań skrętnych może doprowadzić do uszkodzenia wału korbowego silnika, czego następstwem jest remont generalny silnika i bardzo duże koszty, jakie musi ponieść użytkownik.

Nieprawidłowe serwisowanie, niezgodne z wytycznymi producenta może doprowadzić do uszkodzeń silnika, o czym doskonale wiedzą autoryzowani serwisanci. Serwis daje gwarancję na wykonaną usługę, wszelkie problemy związane z czynnościami serwisowymi są rozwiązywane bez ponoszenia kosztów przez użytkownika modułu kogeneracyjnego.

|